#1

ואת נפגעת
ושונאת
ואוהבת
ונמשכת
ודלוקה
ורוצה
וכואבת

וחושקת
ומעוניינת
בגללה.