#1


על-פי הסכם השלום שנחתם בין הצפון המוסלמי לדרום הנוצרי, ב-9 בינואר יצטרכו אזרחי סודן להכריע אם ברצונם במדינה אחת או בפיצול לשתי מדינות. לצפון אין אינטרס שהמשאל יתקיים ולכן הוא מנסה לעכבו. בדרום מאיימים במשאל עם חד-צדדי ובאו"ם שוברים את הראש איך מצילים את סודן משפיכות דמים


קרא עוד...