#1


באותו אירוע שבו נדרס ילד מסילוואן, צעיר בן 21 יידה אבן לעבר הרכב של יו"ר עמותת אלע"ד, ששמשותיו נופצו


קרא עוד...