#1


לא לפני שנים רבות, הילכו על אדמת הנגב והערבה ראמים ופראים, צבאים ויעלים בהמוניהם. הראשונים נכחדו והושבו לטבע על ידי האדם. האחרונים כמעט ונעלמו גם הם, וניצלו בזכות חוקים שעצרו מסורת של ציד המוני ובלתי מרוסן. היום כולם שם, אך האיום המרחף מעל ראשם טרם הוסר. אלון מאיר יצא למסע בעקבותיהם

קרא עוד...