#1


בעולם הוכרזו בשבוע החולף כמה מיני בעלי חיים שעד כה לא ידעו על קיומם או שסברו שנכחדו. ביערות של לאוס התגלה קוף גיבון ממין חדש; בהרים - יונק עם קרני ענק שלא נצפה מזה שנים; באפריקה התגלה חדף ענק שטרם זוהה לגמרי וכן התגלו מיני צפרדעים שלא תועדו מאז שנות ה-70

קרא עוד...