#1


חוק עזר עירוני חדש בתל-אביב: אחרי שתפרוס בעיר מאות מכלים לאיסוף קרטון, בדים וזכוכית, תחייב העירייה את התושבים להשליך רק אליהם את הפסולת מהסוגים הללו. מי שישליך פסולת מעורבת - ייקנס או יועמד לדין. סמנכ"ל התפעול בעירייה: אני מעריך שהציבור הנורמטיבי מאוד רוצה את זה

קרא עוד...