#1


ברשות הטבע והגנים שבים ומזכירים לציבור כי כריתה של ענפי תמר לסכך או קטיף של ענפי ערבה והדסים היא פגיעה בטבע מוכן, שהעונש עליו הוא קנס של כספי כבד. לקראת החג הם מגבירים את הפיקוח, ומזכירים את דברי הרבנים, שקראו גם הם לציבור לשמור על הטבע ולא להשחית אותו לשם קיום מצוות החג

קרא עוד...