#1


12 כלובי מיחזור חדשים שהוצבו בראש העין ישמשו מעתה את התושבים לאיסוף קופסאות שימורים, פחיות שתייה ואריזות מטרנה. כל המתכת הביתית הזו, תישלח בהמשך למפעלי מיחזור ותחזור אל השוק בתור מתכת לבניין

קרא עוד...