#1


"כולנו שואפים להגיע למשהו טוב יותר, נאצל יותר, שופע יותר, מבורך יותרואני בהחלט חושב שיש מצבים בהם יש חשיבות למפה, מצפן ו'מערכת קואורדינאטות', שבאמצעותה נכוון ונמדוד את ההתקדמות שלנו אל העתיד". ראיון עומק עם קובי הוברמן במסגרת המדור "יש לי חלום"

קרא עוד...