#1


היו ניצחונות לא מבוטלים: בפלמחים ובחוף דור, למשל. המאבק בתחנה הפחמית מעורר דיון רציני בזיהום האוויר וגזי החממה והפרדת פסולת כבר אינה שיגעון של מעטים. אפילו הפוליטיקאים כבר הבינו שדאגה לסביבה אינה אופנה חולפת אלא רעיון עם כוח ציבורי של ממש. ישראל עוד רגע ירוקה - ואתם?

קרא עוד...