#1


החל מסוף השבוע, לציידים חוקיים המחזיקים ברישיון מותר לצוד - בשביל הספורט ותחת מגבלות חמורות - כמה מינים של עופות מים. אך תיקון לחוק צפוי לבטל את הסדר הרישיונות ואזורי הציד ולאסור כליל על ציד, למעט כדי לבלום התפרצות מינים, נזק לחקלאות או מחלות

קרא עוד...