#1


יו"ר רשות המים: למרות שבשנה האחרונה הייתה ירידה ניכרת בצריכת המים בישראל, לא יהיה מנוס אלא להחזיר את היטל הבצורת. מדינת ישראל נתפסה לא מוכנה למצב של בצורת ארוכה, והמודלים של רשות המים צופים שנה שחונה מאוד. ייקור תעריפי המים והיטל הבצורת הוכיחו את עצמם והצריכה ירדה בכ-150 מיליון מ"ק בשנה. אלמלא חיסכון זה, לא בטוח שהיינו מסוגלים לספק מים באופן סדיר לצרכנים

קרא עוד...