#1


בדיקת אבטחת מאגר הגרעין הגדול בבריטניה חשפה ממצאים מבהילים: שריפות רבות, חשיפה למתכות מסוכנות, הזנחת חומרים רדיואקטיביים והצפות שגרמו נזק במיליונים. "היינו כחוט השערה מהתרחיש הגרוע מכל", הזהירו ארגונים סביבתיים


קרא עוד...