#1

כמה זמן אפשר להחזיק עם אותו אדם?

נישואים (מקובלת גם הצורה "נישואין") הם מיסוד קשר בין בני זוג. לעתים קרובות, נישואים הם צעד ראשון בכינון משפחה, אך אין קשר הכרחי בין התופעות. ההגדרה המדויקת של נישואים השתנתה לאורך ההיסטוריה ובתרבויות שונות, אך אפשר להגדיר כמה מאפיינים עיקריים: נישואים יוצרים קשר פומבי ומחייב בין אנשים שאינם קרובי משפחה מדרגה ראשונה. לקשר הנישואים יש השלכות חברתיות, משפטיות ודתיות.

להמשך המאמר הכנסו:
http://www.urls.co.il/artical1