#1


חברי הוועדה המבוגרים ביקשו משר הביטחון לדבר לאט יותר והודו כי הזיכרון שלהם עובד, אבל לא כמו שלו. ברק, שלא הפסיק לדבר לרגע, נשנק וקרא: "העד זועק לתה חם"


קרא עוד...