#1

<רשימת הדרייברים לNvidia>
לווינדוס Vista בלבד!

NVIDIA GeForce 6100
NVIDIA GeForce 6100 nForce 400
NVIDIA GeForce 6100 nForce 405
NVIDIA GeForce 6100 nForce 420
NVIDIA GeForce 6150
NVIDIA GeForce 6150 LE
NVIDIA GeForce 6150SE
NVIDIA GeForce 6200
NVIDIA GeForce 6200 A-LE
NVIDIA GeForce 6200 LE
NVIDIA GeForce 6200 TurboCache(TM)
NVIDIA GeForce 6200SE TurboCache(TM)
NVIDIA GeForce 6500
NVIDIA GeForce 6600
NVIDIA GeForce 6600 GT
NVIDIA GeForce 6600 LE
NVIDIA GeForce 6600 VE
NVIDIA GeForce 6610 XL
NVIDIA GeForce 6700 XL
NVIDIA GeForce 6800
NVIDIA GeForce 6800 GS
NVIDIA GeForce 6800 GS/XT
NVIDIA GeForce 6800 GT
NVIDIA GeForce 6800 LE
NVIDIA GeForce 6800 Series GPU
NVIDIA GeForce 6800 Ultra
NVIDIA GeForce 6800 XE
NVIDIA GeForce 6800 XT
NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a
NVIDIA GeForce 7050 PV / NVIDIA nForce 630a
NVIDIA GeForce 7100 GS
NVIDIA GeForce 7300 GS
NVIDIA GeForce 7300 GT
NVIDIA GeForce 7300 LE
NVIDIA GeForce 7300 SE
NVIDIA GeForce 7350 LE
NVIDIA GeForce 7500 LE

NVIDIA GeForce 7600 GS
NVIDIA GeForce 7600 GT
NVIDIA GeForce 7600 LE
NVIDIA GeForce 7650 GS
NVIDIA GeForce 7800 GS
NVIDIA GeForce 7800 GT
NVIDIA GeForce 7800 GTX
NVIDIA GeForce 7900 GS
NVIDIA GeForce 7900 GT/GTO
NVIDIA GeForce 7900 GTX
NVIDIA GeForce 7950 GT
NVIDIA GeForce 7950 GX2
NVIDIA GeForce 8300 GS
NVIDIA GeForce 8400 GS
NVIDIA GeForce 8500 GT
אם תרצו של עוד חברה אני אשמח להביא תהנו