#1


"אין אף נציג מדינה שמתערב בסאגה הבלתי הגיונית המתגלגלת על גבם של ילדים ואנשים שדרסו את זכויותיהם, ששלטונות הרווחה שכחו אותם. למרות ההריסות, איש מנציגי המדינה המופקדים על רווחת האזרחים אינו בא לבדוק את המתרחש". חיה נוח קוראת את המדינה לסדר בעקבות הרס הכפר אלעראקיב

קרא עוד...