#1

הצעת קטגוריה


שם הקטגוריה:

הפורומים שבתוכה (לפחות 5!):
-
-
-
-
- למה צריך לפתוח את הקטגוריה:

על מהתדבר הקטגוריה:

איך אתה חושב שהקטגוריה הזו תצליח?:


עכשיו זה הסבר איך צריך להיות הסקר.ככה זה צריך להראות שאתה פותח תאשכול.


ככה אתם תעשו שתיהיו בסקר.

(קרדיט לעומר על המידע)