#1


המשרד להגנת הסביבה: בבדיקת פתע נמצא שהחומר אתילן אוקסיד נפלט ממתקן לעיקור ציוד רפואי, ברמה הגבוהה במאות אחוזים מהתקן המותר. בית החולים: כשנקבל את דו"ח הבדיקה נתקן את הליקויים

קרא עוד...