#1


בנייר עמדה מבקשים סטודנטים מוסלמים מועד מיוחד באופן אוטומטי למבחן ובוחן שמתקיים בזמן צום הרמדאן. כמו כן הם מבקשים פטור מהגשת תרגילים הנופלים על זמן צום


קרא עוד...