#1

בשעות האחרונות מתקיימות התייעצויות בין ישראל לצוותי הרבנות ברומניה. "הצוותים לא ישנו שעות רבות, אבל לא ננוח ולא נעצור עד שתהליך החליטה של כל החללים יהיה סופי וניתן יהיה להביא אותם לקבר ישראל"


קרא עוד...