#1


FSB, הנחשב ליורש העיקרי של הקג"ב הסובייטי, יוכל לעצור מעתה מתנגדי משטר שרק מתכננים הפגנות ועיתונאים ששוקלים לפרסם ידיעות שעלולות לפגוע בביטחון המדינה


קרא עוד...