#1


ועדה מיוחדת החליטה להעביר לחברת נמלי ישראל שטחים נרחבים באזור הקישון, לרבות 95 דונם על גדות הנחל - לאיחסון מכולות. רשות נחל הקישון וארגוני הסביבה, שדרשו ש-1,200 דונם באזור יהפכו לפארק, קיבלו רק 590 דונם - בלי "שטח המריבה" האמור. החברה להגנת הטבע: הנחל המתשקם ייפגע

קרא עוד...