#1

מתנדבים לתוכנית לנפגעי נפש

תיאור התפקיד: יצירת קשר חברתי אישי עם משתתף בתוכנית (נפגע נפש)וביצוע יחדיו פעולות אהובות בשעות הפנאי . ניתן גם לקיים עם המשתתף או עם קבוצת משתתפים מפגשי העשרה
דרישות התפקיד: על המתנדב לעבור קורס הככשרה
מיקום: פעילות ההתנדבותית בכל הארץ
תדירות הפעילות: ההתנדבות יום בשבוע לשעתיים

ליצירת קשר:

דפנה שנרגס amitimv@gmail.com
טלפון 03-9348264 03-9348264