#1


חיל האוויר הזמין את משפחות ששת הנעדרים בהתרסקות היסעור ברומניה לבסיס חיל האוויר, כדי לקבל עדכונים על החיפושים. לבסיס הגיעו גם הוריו של רב-סרן ליאור שי. אמו: "הוא התרגש לקראת הטיסה לרומניה, כי הוא חיכה לה זמן רב"


קרא עוד...