#1

הרב מיצהר פרסם בספר "תורת המלך" כי "אין איסור בהריגת גוי שעובר על שבע מצוות". הוא נחקר בחשד להסתה


קרא עוד...