#1


שימוש בחומר כימי דליק, והעדר נהלי בטיחות מתאימים, גרמו כנראה לפיצוץ במסוף הנפט של העיר דאילן, ולדליפת הנפט הגדולה בעקבותיו

קרא עוד...