#1


כ-130 אנשי אקדמיה חתמו על עצומה כנגד העברת קרקע במורד הקישון לחברת נמלי ישראל. העצומה, שגובשה ביוזמת ארגוני הסביבה ורשות נחל הקישון - קוראת לעצור את ההסכם, שיאפשר לחנ"י להציב בשטח זה 100 אלף מכולות. חנ"י: הקרקע בבעלותנו, אין כוונה לפגוע בנחל

קרא עוד...