#1


כאלף פעילים של ארגוני סביבה וחברה, משפטים וגם נציגי קבלנים עלו לירושלים למחות נגד הרפורמה בתכנון ובבניה שמקדם ראש הממשלה. הם דורשים: יש לשפר את הרישוי שמונע "סגירת מרפסות" אך לשקול היטב שינויים במערכת התכנון, כדי שפרוייקטים כמו "הולילנד" לא יתרבו

קרא עוד...