#1


עורך וכתב באתר "צופר" חשודים בזילות בית המשפט, אחרי שכינו את שופט העליון שפסק בפרשת עמנואל "אדם פרימטיבי, חולה שנאה"


קרא עוד...