#1


חברת החשמל חוזרת וטוענת שאין מנוס משימוש בפחם להפקת חשמל בישראל, ושזו החלופה הזולה ביותר. זולה למי? לנו זה עולה ביוקר. החשבון שלהם לא כולל את הזיהום שאנו סופגים, הפגיעה בטבע ובאקלים כדור הארץ. אנחנו מוחים נגד זה בטיפוס על ספינות הפחם; אתם יכולים למחות מהבית

קרא עוד...