#1


ברוב גדול, אישרה הכנסת את הצעת החוק השוללת תשלום שכר ופנסיה לחברי כנסת שלא התייצבו לחקירה או למשפט, כשמיוחסות להם עבירות שעונשן חמש שנות מאסר ויותר


קרא עוד...