#1


נשללו זכויות היתר של חברת הכנסת שהיתה על המשט לעזה: בוטלה זכות היתר שלה לצאת מהמדינה, נלקח ממנה הדרכון הדיפלומטי ונשללה ממנה ההשתתפות בהוצאות משפטיות


קרא עוד...