#1


"חברות ושותפויות הגז והמשקיעים בהן אינם יכולים לטעון כי לא ידעו על האפשרות שהמדינה עשויה לשנות החוקים ודיני המס החלים בתחומן. טיעונים אלו, המתובלים במילים כמו הגינות, צדק והלאמה, לא עומדים במבחן שכל ישר והיכרות עם התחום". שיעור במכללה החברתית כלכלית

קרא עוד...