#1


בלחץ ארגוני הסביבה והתושבים החליטה המועצה הארצית לבחון את הקמת מתקן הגז הטבעי גם על גבי אסדה בים. חלופה נוספת שתיבחן היא אתר בעכו. המתקן הימי התקבל חרף התנגדות רשות הגז שטענה כי הוא יעלה למשק 10 מיליארד שקלים ויעכב את הגז

קרא עוד...