#1

מאמר| כמה זמן אפשר להישאר עם אותו אדם?
http://****************/art/4060

*כשאתם נכנסים, אתם מוזמנים ללחוץ קצת על הפרסומות של GOOGLE [לא מחייב, אפשר גם פשוט להיכנס..]