#1

הבא שפותח אשכול
שלא עם הטופס שנעוץ,

האשכול שלא ינעל.