#1

דוגמא:
תלחצו ALT ואל תעזבו, הקישו את הרצץ המספרי הבא: 0177, לאחר שסיימתם להקיש את המספרים עזבו את הALT.
מה יצא?
± = alt + 0177

לא יוצא לי שום סימן?
תשנו את השפה לאנגלית [ Alt+Shift]

סימנים:
® = ALT + 0174
½ = ALT + 0189
™ = ALT + 0153
€ = ALT + 0128
© = ALT + 0169
¼ =ALT + 0188
§ = ALT + 0167
¿ = ALT + 0191
Alt + 0181 = µ
¾ = ALT + 0190
¥ =ALT + 0165
¹ = ALT + 0185
² = ALT + 0178
○ = ALT + 0176
³ = ALT + 0179
° = ALT = 0176
† = ALT + 0134
¥ = ALT + 0165

… = ALT + 0133
ALT + 0131 = ƒ
√ = ALT + 251
· = ALT +250
≈ = ALT + 247
φ = ALT + 237
ALT+ 238 = ε
∞ = ALT + 236
» = ALT + 0187
« = ALT + 174

בהצלחה לכולם.