#1

מחפש מישהו שיבנה ויערוך שרת מייפל

הוא יקבל גיאם והשרת יהיה מאוכסן עם אחסון ססוסססס