#1

שמירה על איכות הסביבה , שאיבת ביוב ושפכים מפנים רק לאתרים מורשים

פרטים נוספים על שמירה על איכות הסביבה בעת פינוי שפכים באתר

www.peretzb.co.il