#1

בס"ד

שלום רב,

אני צריך להגיש ביום רביעי הקרוב
חיבור והייתי רוצה לקבל ממכם כמה
רעיונות ועצות,שיעזרו לי בכתיבת החיבור.
הנושא הוא:כתבו מאמר ובו הציגו את מצב
האישה בישראל מהיבטים שונים,כגון:חברתיים,

כלכליים,צבאיים,פוליטיים וכו'...

תודה,
ניב