#1

מי שצריך עזרה במחשק לא מבין משהו
רוצה שאני אפילו יאמן אותו בשרת
לא יודע מה אם אתם צריכים משהו תרשמו פה

ואני אעזור לכם