#1

בס"ד

ערב טוב,

אני צריך עזרה בשאלה במתמטיקה.
אם מישהו יודע את הדרך לפתירת
הבעייה,אני אודה לו.
הבעייה:
משכורתו של איתן גדולה ב-1500 שקלים ממשכורתו של דן.
איתן קיבל העלאה של 20%,ודן קיבל העלאה של 30%.
א.סמנו ב-X את משכורתו של דן, והביעו באמצעות X
את התוספת בשקלים למשכורתו של דן, ואת התוספת

בשקלים למשכורתו של איתן.
ב.התוספת בשקלים למשכורתו של דן שווה לתוספת בשקלים
למשכורתו של איתן.חשבו את משכורתו של דן.

תודה רבה לעוזרים..