#1

מצטער אבל אין סרטונים לתרגילים רק את התנועות והסבר
bf=jump>dash>slash>defence תרגיל מאוד פשוט שכמעט עושים אותו אתה גם תוקף בו וגם מגן בו שילוב מנצח
dbf=jump>slash>defence>dash>slash>defence אותו תרגיל כמו ה bf רק שעושים אותו פעמיים תרגיל ליותר מתקדמים
ss=jump>dash>slash>weaponcange>shoot

half step=jump>dash>slah>weaponchange>shoot>dash