#1וזה למורה לתנך כפרה עליו
המורה הכי טוב בעולם הבן זונה הזה