#1הWWE הוציאו לאור את הGH ל4 לינואר בלילה נגד TNA!
היה התלבטות בין הרוק לבראט הארט.
הם החליטו שמכיוון שהוא חתם בWWE לזמן קצר אז הGH יהיה:

בראט "היטמן" הארט!!
וכבר משם הוא יתחיל בפיוד קצרצר עם וינס על ה"דפיקה"!