#1

שלום

מתארגנת קבוצה במימון אירופאי, לטובת קידום הנושא של אנרגיות מתחדשות בישראל כחלק מהמאמץ הגלובאלי.
בני נוער עם ניסיון להתקנה ביתית של מערוכת סולאריות ופעילים ירוקים.
קידום פתרונות של חשמל סולארי מערכות אנרגיה חלופית ופתרונות אקלים.

לפרטים נוספים - סולאר-ישראל.

תודה