#1

תלמידי מגמת ביולוגיה 5 יחל יא היקרים
הרי לפניכם תוכנית לימודים ופריסת הציונים לשנת הלימודים תש"ע בכיתה י"א.
ספרי הלימוד:
ביולוגיה של האדם/עדי מרקוזה הס, דידה פרנקל, נורית בשן,הוצאת תל, והוצאת המרכז להוראת המדעים האוניברסיטה העברית ירושלים. מכיתה י'.
פרקים באקולוגיה מהדורה חדשה/רות אמיר ,המרכז להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית
התא- יחידת החיים/חיה גרוס ויהודית עתידיה. הוצאת המרכז להוראת המדעים האוניברסיטה העברית ירושלים.
אתר מט"ר – לב וליבה

תוכנית הלימודים תכלול :
תוכנית לימודים עיונית
אקולוגיה, התא וסיום החומר שלא נלמד בכיתה י'.

מעשית - ביודע-
מעבדות- במגוון נושאי הלימוד הנדרשים ל- 5 יחל.
סיור- שדה בוקר
התחלה של העבודה המעשית בביודע,

בסיום השנה תיגשו לבחינת בגרות בשאלון אחד 043001.
השנה תקבלו שני ציונים נפרדים:
1. ציון עיוני.
2. ציון מעשי – ביודע שאותו תקבלו רק במחצית ב'.

ציון שנתי עיונימחצית א'

מבחן 1

מבחן 2


עבודה גורמים א- ביוטיים

בחנים
50%
35%
35%
10%
20%מחצית
ב'

מבחן 1

מבחן 2

בחנים ועבודות
50%
40%
40%
20%


ביודע ציון מעשי ציון שנתי
דוח סיור
דוח מעבדה 1
דוח מעבדה 2
דוחות מעבדה קטנים (4)
25%
25%
25%
25%
ייתכנו שינויים בפריסת הציונים
שנת לימודים פורייה ומהנה
תמר