#1

לא לענות פה זה בתהליך רק מישה מבין מה צריך לעשות אז שיעשה