#1

חוקי הפורום


1. בפורום זה מפרסמים דברים הקשורים למשחק TRAVIAN.

2. אין לעשות דאבלים, טריפלים וכו'.
עונש - בפעם הראשונה אזהרה צהובה.
בפעם השניה אזהרה אדומה
.

3.אין לקלל או להעליב משתמשים.
עונש - בפעם הראשונה אזהרה אדומה.
בפעם השניה הרחקה ליומיים.

4. יש לשמור על סדר הפורום.

5. חובה להיות לכל אשכול תיוג, לדוגמא:

כתבה|בלה בלה.
פירסום| בלה בלה.
הורדה| בלה בלה.

עונש - פעם ראשונה עריכת כותרת + אזהרה בע"פ.
פעם שניה נעילת האשכול + אזהרה צהובה.
פעם שלישית נעילת האשכול + אזהרה אדומה.

6. חובה לתת קרדיט לאתר שממנו נלקח המידע. העובר על החוק ייענש!
עונש - פעם ראשונה נעילה + אזהרה בע"פ.
פעם שניה אזהרה צהובה + נעילה.
פעם שלישית אזהרה אדומה + נעילה ואם זה ימשך גם באן.


7. לפני פתיחת אשכול, מומלץ לבדוק אם מישהו פירסם אותו דבר.
עונש - בפעם הראשונה נעילת האשכול.
בפעם השנייה אזהרה צהובה + נעילה
פעם שלישית אזהרה אדומה + נעילה ואם זה ימשיך,גם באן.


8. אין לפרסם פורומים מתחרים בפורום זה.
עונש - על הפעם הראשונה הרחקה לצמיתות!

מנהלים,ראו הוזרתם גם אתם.
אי ידיעת חוקים אינה פותרת מעונש.